Hohes Blech

Felix Reegen Maximilian Zecha
Instrument: Flügelhorn Instrument: Trompete
JMLA: Silber JMLA: Bronze
Mitglied seit 2011 Mitglied seit 2016

 

Robert Lebersorger Mathias Binder
Instrument: Flügelhorn Instrument: Flügelhorn
Ehrungen: Ehrenmedaille in Silber JMLA: Silber
Mitglied seit 1992 Mitglied seit 2010

 

Gregor Friedrich Andreas Kretschmer
Instrument: Trompete Instrument: Trompete
JMLA: Gold JMLA: Silber
Mitglied seit 2013 Mitglied seit 2018

 

 
Markus Jordan Alexander Braunsteiner
Instrument: Trompete Instrument: Trompete 
JMLA: Bronze Mitglied seit 2023 
Mitglied seit 2016